Östkustleden

Östkustleden är en ny vandringsled som sträcker sig utefter den vackra kusten av östra Gotland, från Anga prästänge i norr till Närsholm i söder. Östkustleden är markerad med Orangea ledmarkeringar

Leden binder ihop 8 socknar och passerar genom 8 naturreservat. I dag är leden 73 km lång och därmed Gotlands längsta vandringsled, men planer finns redan på att bygga vidare, till nya spännande miljöer.

För närvarande har leden ett avbrott mellan Svajde och Tutens fiskelägen. Den ursprungliga leddragningen är inte längre användbar, och tills vi har hittat en alternativ sträckning så är leden uppdelad i 2 delar; Norra delen mellan Anga Prästänge och Svajde och Södra delen mellan Tutens fiskeläge och Närsholmen

Den erbjuder en möjlighet att ta sig till fots utefter en lättillgänglig och naturskön kuststräcka. Och att ge vandraren en möjlighet att tillgodogöra sig vår fantastiska kustnatur på ett enkelt sätt. Du får uppleva gammal skog, gamla pittoreska fiskelägen, sandstränder, stenstränder, raukar och höga klinter, fågelliv och mycket mer. Det är lika vackert att gå här i maj, med vitsipporna blommande i skogen som det är i september när sensommarens värme dröjer sig kvar i den gotländska kalkgrunden.

Leden är uppmärkt med orange ledmarkering och informationstavlor finns uppsatta vid de anslutningspunkter som kan nås med bil. Vid dessa tavlor kommer ni också att hitta en broschyr som beskriver leden och vad som kan ses och upplevas utefter den. Broschyren kan laddas ned med QR-kod från tavlan, för den som vill ha kartan med i telefonen istället. Broschyren är under framtagning och kommer att finnas senare i sommar

Leden sträcker sig till stora delar över privata marker där vi fått markägarnas tillstånd att nyttja marken. Det manar givetvis till hänsyn av naturen och de djur som lever där. Men också de djur som hålls i hagar utefter leden. Tänk på att stänga grindar när ni passerar genom hagar med djur!  Östkustleden sträcker sig också genom flera naturreservat, och har också fått status som en officiell vandringsled hos länsstyrelsen. Och tillsammans med den lika nya Klintkustleden på nordvästra ön, finns den på Länsstyrelsens hemsida likväl som på vår hemsida.

Östkustleden har skapats genom ett samarbete mellan utvecklingsbolaget på Ljugarn (Ljusa udden AB), och utvecklingsbolagen på Östergarnslandet (Nygarn), När (Virudden) och Lau Hembygdsförening. Vi har fått stort stöd och samarbete från Leader Gute, Region Gotland och Länsstyrelsen på Gotland. Vår förhoppning är att den i framtiden skall fortsätta att växa genom att socknar norr och söder om den nu planerade leden skall ansluta för att knyta ihop hela den gotländska östkusten i en enda led.

Östkustleden förvaltas gemensamt av de fyra utvecklingsbolagen genom Föreningen Östkustleden

Kommentarer på leden kan lämnas på info@östkustleden.se (OBS med ö!)

Vissa mailserverar kan inte hantera mailadresser med ö. Om ovanstående adress inte fungerar, skriv då till ostkustleden@gmail.com

Vi hoppas att ni kommer att vandra leden och uppskatta vår underbara natur.

Juli 2020. Texten uppdateras löpande.

 

Föreskrifter Naturreservat

Observera att reglerna för naturreservat är individuella och skiljer sig för de olika reservaten längs leden vad gäller t.ex fågelskyddstider.  Se länkar till länsstyrelsens webbplats vid texten för respektive naturreservat för närmare information.

För allas trivsel och för att bibehålla reservatets natur– och kulturvärden är det viktigt att alla besökare visar hänsyn. Utöver allemansrätten är det inte tillåtet:

  • Att vistas inom djurskyddsområdet under vår-och sommartid
  • Att framföra motordrivet fordon utanför tillåtna körvägar. Parkering får endast ske i direkt anslutning till tillåtna körvägar.
  • Att ställa upp husvagn
  • Att rida utanför tillåtna körvägar under vår-och sommartid
  • Att medföra hund utan koppel under vår-och sommartid
  • Att använda radio, bandspelare, musikinstrument eller liknande på ett störande sätt
  • Att spela golf